רישא דחדוותא: כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק מנאראל שליט"א, חותנו של כ"ק מרן אדמו"ר מקודינוב שליט"א, יושב בראש המסובים ושופע נחת.