בישיבת נחלת אהרון קוידינוב נערך לכבוד סיום הזמן מעמד כבוד התורה וחלוקת תעודות לבחורים המצטיינים בישיבה בהשתתפותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א שנשא מדברותיו במעמד • צילום: JDN