כ"ק האדמו"ר מסאטמאר שליט"א טחן השבוע חיטים למצות, לאחמ"כ אפה מצות עם בחורי הישיבה גדולה ד'סאטמאר, כמו"כ אפה מצות ב'בית האופה' בוויליאמסבורג • צילום: מערכת בחצרות
בטחינת חיטים למצות

באפיית מצות עם תלמידי הישיבה גדולה

באפיית מצות בבית האופה בוויליאמסבורג