עשרות רבנים ומורי הוראה השתתפו בערב עיון מיוחד שנערך מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה. צפו בתיעוד וידאו וגלריה

כ

מעט ללא כל פרסום מוקדם התכנסו ובאו להם עשרות רבות של רבנים ומורי הוראה, מכל חוגי ציבור היהדות הנאמנה, לערב עיון מיוחד, מטעם המכון המדעי טכנולוגי להלכה בירושלים, בנושא הכשרה לפסח של ציוד מטבחים מודרני ומיכשור ביתי חדיש.

היוזמה הנפלאה לגבי ערב העיון היחודי הזה הגיעה מצד מספר רבנים מפורסמים ובתי הוראה ידועים, שביקשו מרבני המכון המדעי טכנולוגי להלכה לאלפם בינה בנושאים סבוכים ומורכבים אלו, ביודעם היטב כי המכון, בראשותו של הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א, המשמש כתל תלפיות לכל שאלות ההלכה המתחדשות חדשים לבקרים, בעקבות התפתחות המדע והטכנולוגיה לענפיהם השונים, הוא הכתובת המרכזית לבירור השאלות וליבונן באופן יסודי כדת של תורה.

זה לצד זה הסבו יחדיו עשרות רבנים ומורי הוראה מובהקים מכל מגזרי הציבור החרדי, ספרדים כאשכנזים, ליטאים כחסידים, מכל החוגים ומכל חצרות החסידויות השונות, מכל שכונות ירושלים החרדיות, וגם מן הערים החרדיות הסמוכות לה, כמו ביתר עילית ומודיעין עילית. רבנים קשישים ידועי שם, בעלי וותק רב שנים בהוראה, אשר כל אחד מהם עומד בראשות כמה בתי הוראה מפורסמים, לצד רבני קהילות ומורי הוראה צעירים, העושים ימים ולילות בהוראת דבר ד' זו הלכה לשואליהם המרובים, כשהמכנה המשותף לכולם הוא רצונם העז והאמיתי ללמוד ולהבין, על מנת לדעת להורות לשואלים את המעשה אשר יעשון ואת הדרך ילכו בה.

ההתכנסות הנכבדה נפתחה בדברים נלהבים מפיו של הגאון רבי שמחה בונם לייזרזון שליט"א, ראש מרכז "שולחן שלמה" להוראה, אשר עמד על הצורך החיוני ללבן הדק היטב שאלות הלכה מורכבות שהזמן גרמן, ועל היכרותו הקרובה עם ניסיונם רב השנים של רבני המכון, בהכוונתו של העומד בראשו למעלה מיובל שנים, ישלח לו השי"ת רפו"ש בקרוב, הגאון הגדול רבי לוי יצחק הלפרין שליט"א, שזכה לאימונם ולהוקרתם הרבה של כל גדולי פוסקי הדור האחרון, ובראשם עמוד ההוראה מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, כאשר כיום עומד על ימינו בנו הגדול, הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א, הנושא בעול מלאכת הקודש המתבצעת בין כותלי המכון דבר יום ביומו.

הגרש"ב לייזרזון שליט"א התייחס בדבריו גם לדרכי ההוראה ויסודות הפסיקה התורנית, כפי שקיבל מדודו זקנו מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, אליו היה מקורב ביותר, כשהוא מעלה מזכרונותיו כמה מעשי רב מרתקים, בהתייחסותו לחקר שאלות הלכתיות סבוכות, אשר מתוכם ניתן ללמוד הלכות עולם ואורחות חיים לדורות.

את השיעור המרכזי בערב העיון השמיע הגאון רבי אברהם משה הלפרין שליט"א, רב קהל חסידים ברמות וראב"ד בד"ץ אונגוואר. במהלך השיעור, שנמשך כשעתיים, התייחס הגרא"מ הלפרין לשורה ארוכה של מכשירים חדישים ההולכים ונפוצים יותר ויותר במטבחים הביתיים, כמו כירים קרמיות חשמליות, כירים אינדוקציה הפועלים על בסיס השראה אלקטרו מגנטית, תנורי אפיה, תנורי מיקרוגל, תנורי פירוליטי לניקוי עצמי, קולטי אדים, ברי מים ומיני ברים, מקררים ומקפיאים, כאשר בתוך הדברים עלו בדרך אגב נושאים הלכתיים נוספים הקשורים לדיני שבת ודיני בשר בחלב.

בפתח דבריו הקדים הגרא"מ הלפרין, כי הכנס נועד במיוחד לרבנים ומורי הוראה, על מנת לברר יחד עמם את דרכי ההכשרה המתאימות, הן לכתחילה והן בדיעבד או בשעת הדחק, ולהציע רעיונות והצעות מעשיות שיאפשרו את השימוש במיכשור החדיש והמודרני ללא כל חשש ופקפוק, כאשר כל אחד מן הרבנים ידע מעתה את אשר לפניו, להשיב לכל שואל בהתאם למצבו ותנאיו המיוחדים.

לצידו של הגרא"מ הלפרין שליט"א ישבו כל הזמן שנים מחשובי רבני המכון, הרבנים הגאונים רבי שמעון שטרן שליט"א ורבי יעקב לוריא שליט"א, ועמם המהנדס הראשי של המכון, הר"ר צבי מרכוס הי"ו, אשר יחד השיבו לשאלותיהם של הרבנים המשתתפים.

השיעור המרתק, שנשמע בקשב רב ע"י כל ציבור הרבנים, עורר ענין מיוחד בקרב המשתתפים הנכבדים, שנטלו בו חלק פעיל. היה זה מחזה מרהיב עין ומשובב נפש לראות את ציבור המשתתפים, המורכב כולו מרבנים ומורי הוראה תלמידי חכמים מופלגים, מתווכחים ביניהם בסערה, בריתחא דאורייתא, ונושאים ונותנים במלחמתה של תורה עם הגרא"מ הלפרין ויתר רבני המכון ובינם לבין עצמם, והכל במטרה אחת משותפת לברר את ההלכה על בוריה ולהעמיד את הדברים בצורה הברורה והמדוייקת ביותר.

כל ציבור הרבנים המשתתפים, ללא יוצא מן הכלל, היו אסירי תודה לרבני המכון המדעי טכנולוגי להלכה על היוזמה הברוכה, והודו להם מקרב לב על הדברים החדשים ששמעו ולמדו במהלך ערב העיון, כשהם מבקשים מהם רק בקשה אחת ויחידה להמשיך לערוך מפעם לפעם עוד ערבי וימי עיון בנושאים אקטואליים שונים העולים על הפרק.