הרב הראשי לאשדוד הגה"צ רבי חיים פינטו שליט"א יצא לסיור מיוחד במוקדי הגעלת כלים - 'חינם' שיזמה המועצה הדתית בראשותו של הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית שהתלווה לסיור.

בכל מקום שהגיע הגר"ח פינטו, בדק את בעבוע המים ואת הכלים שאכן ראויים הם להכשרה במצבם, היו כלים שהרב פינטו פסק שלא שייך להגעילם מפני שיש דוחק בצדדים שלא שייך שיגיע לשם המים כמו בסירי לחץ מסוגים מסויימים וברשתות שונות לטיגון. כמו"כ ענה בהלכה לשאלות התושבים לגבי הגעלת וטבילת כלים.

ציבור התושבים שהופתע מהביקור במוקדים, ניגש לברך ולהתברך מהרב הראשי הגר"ח פינטו ובנוסף הודו כולם לראש המועצה הדתית על היוזמה הברוכה לה זוכים מידי שנה בהעמדת 12 מוקדים של הגעלת כלים חינם לתושבים ברוב שעות היום ולמשך שלושה ימים כשהכל מתנהל בזריזות ובמקצועיות.