לקראת חג הפסח ערך ארגון "קו ההלכה הספרדי" כנס השתלמות לרבנים המשיבים בקו ההלכה. הכנס נערך בשיתוף ארגון "הידברות" ובמעמד חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני, הראש"ל הגר"י יוסף, הגר"ז כהן. רבני ערים ודיינים • צילם: יעקב כהן
את הכנס פתח הרב ירון אשכנזי  מנהל ומפקח רוחני של קו ההלכה שהעלה על נס את גודל זיכוי הרבים שנעשה בקו ההלכה כאשר בשנה האחרונה התקשרו לקו ההלכה מעל 1,000,000 איש , הרב אשכנזי הודה לרבנים שעל אף עיסוקיהם הרבים בקהילות שבהן הם מכהנים כרבנים עדיין מוצאים זמן לתת מענה הלכתי לאלפי הפונים בקו.
הראש"ל הגר"י יוסף הדריך את הרבנים ואמר להם כי עליהם לתת תשומת לב לאופי השואלים ולתת לכל אחד את המענה המתאים לו, וכפי שמכנים זאת "שולחן ערוך החמישי" שהוא הבנת השואל המקרה והשאלה. הראש"ל הוסיף שמלבד בני התורה, מתקשרים לקו ההלכה גם אנשים רבים שאינם שומרי תורה ומצוות ויש להתנהל עימם באורך רוח ובסבלנות. הראש"ל ציין בדבריו שכאשר ישנה שאלה סבוכה בהלכה רבני קו ההלכה מכניסים אליו את השאלה והוא משתדל להשיב ולתת מענה. בסיום דבריו בירך הראש"ל את הרבנים שיהיה להם סייעתא דשמיא ושלא תצא תקלה תחת ידם .
הגאון הרב זמיר כהן ראש ארגון הידברות וראש ישיבת היכל מאיר ביאר בהרחבה את חיוב מצוות אכילת מצה וד' כוסות.
חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני חיזק בדבריו  את רבני קו ההלכה להמשיך ביתר שאת לזכות את הרבים ואמר כי שם לב שלאחרונה יש התעוררות גדולה בעולם ומקומות  בהם התושבים היו רחוקים מתורה ומצוות מתקרבים ושבים לאביהם שבשמים ולדעתו אמר הגר"ש  זה סימן לגאולה המתקרבת. הגר"ש הוסיף שאין לו ספק שבזכות זיכוי הרבים הנעשה בקו ההלכה הגאולה תתקרב.
הגאון הרב אלחנן פרץ ראב"ד בתי הדין חוקת משפט שעל ידי קו ההלכה חתם את הכנס בהדרכה מפורטת בנושא התרופות בפסח.