"אשרי עין ראתה כל אלה"
"קודש הקודשים"
"ימים על ימי מלך"