תושבי ביתר עילית מכרו את חמצם אצל הגאב"ד הגרד"צ אורדנטליך והראב"ד הגר"צ ברוורמן שליט"א.