כמידי שנה ביום ראשון של חול המועד פסח בשעות הבוקר יצא הגאון רבי יצחק אברג'ל בעל ה"ברכת יצחק" וראש כולל "תורה וחסד" ומהרבנים הבולטים בעיר אשדוד למעמד 'ברכת האילנות' במושב ניר גלים הסמוך לאשדוד יחד עם ציבור מתפללי בית הכנסת ומשתתפי השיעור.

לציבור המתפללים חולקו דפי הברכות עם המזמור והתפילות שנאמרים קודם הברכה, בעת הברכה הציבור כולו התאסף סביב הגר"י אברג'ל ושמע את הברכה מילה במילה וענה אמן ואחר בירכו כל אחד בנפרד.

לאחר סדר התפילות ופרקי התהילים הגר"י אברג'ל בירך את כל המשתתפים בברכת 'מי שבירך' כשלאחר מכן ערכו ברכות על מיני תרגימא לכבוד המעמד.