המונים מבני ירושלים עברו בסף לברך ולהתברך אצל כ"ק מרן גאב"ד ירושלים שליט"א בין מנחה למעריב בימי חול המועד בבית מדרשו בשכונת גבעת משה בירושלים בין המתברכים היו גם הגאון ר' משה ברנסדורפר וגאב"ד חוג חתם סופר שליט"ארבנים וראשי ישיבות • צילום שלומי טריכטר