הגאון ר' יונתן שליט"א נכד הרב מציריך זצ"ל זכה לשהות בשעה כזו בכותל!!!