צפו בשאיבת מים שלנו למצות מצווה, שריפת החמץ בערב הפסח, אפיית המצות ע"י כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א תוך כדי אמירת ההלל ונעילת החג.