צילום: משה גולדשטיין
בברכת האילנות

בשאיבת מים שלנו

בבדיקת חמץ

במכירת חמץ לגוי

בעריכת השולה"ט בערב פסח

בשריפת חמץ

באפיית מצות מצווה

בלימוד תורה ברבים בין מנחה למעריב

עם הגרא"ש שמרלר ראש ישיבת צאנז

בטיש נעילת החג