ראש הישיבה, הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א הגיע היום למסע חיזוק בירושלים, שנפתח בביקור אצל כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, והמשיך בסדרת שיעורים ודברי חיזוק אותם מסר בהיכלי ישיבות ובכינוס של ארגון 'לב שומע'. צילום: שוקי לרר