קהל רב אברכי קהילת סאטמאר בעיר בית שמש התכנסו לסעודת הילולא לזכרו של כ"ק אדמו"ר בעל הברך משה מסאטמאר זצ"ל. נואם הכבוד במעמד הרה"ג מרדכי יוזשעף שליט"א מרבני קהילת סאטמאר בב"ב.