קהל רב מאזור אשדוד והדרום השתתפו בערב עיון שהתקיים מיד לאחר חג הפסח במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב'' באשדוד, תחת הכותרת 'יהדות מרוקו חכמיה ומנהגיה' כשהכנס הפעם יוחד לכבוד להוקרה והערכה לפועלו רב השנים של בנש"ק האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא בנו ומממשיך דרכו של סידנא בבא סאלי זצוק"ל.

במעמד נשאו דברי תורה וברכה הרבנים החשובים: מרן הראשון לציון הרב שלמה עמאר, הרב אברהם חפוטא ר"י הרמב"ם, הרב מנחם ביטון רו"מ "ישא ברכה" בכפר סבא, הרב מאיר אבוחצירא רו"מ "תורה לשמה", הרב יהודא סבח מגיד מישרים, הרב שמואל שטרית רו"מ אוצרות הגדולים, הרב אברהם אסולין מהדיר מנהגי מרוקו, בני האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא, הרה"צ רבי יהודה, הרה"צ רבי משה הרה"צ רבי יצחק את הערב חתם האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא.

בין דרשות הרבנים השמיע פיוט ושירה מתוך הספר "יגל יעקב" לרבני משפחת אבוחצירא במשך הדורות הפייטן הדגול  הרב יהודה מוייאל הי"ו.

הרבנים בדבריהם שיבחו את היוזמה הברוכה אשר יש לה חזקה כפולה מידי שנה בקיום ערב חשוב זה של האדרת התורה וגדולי התורה, עוד הזכירו את מעלתם של ימי חג הפסח וההכנה לקראת קבלת התורה עוד עמדו על המנהגים היפים וסדר התפילה של יוצאי קהילת מרוקו הממשיכים ודבקים במנהגיהם בכל מקום שהם בעולם ושיש לעשות הכל על מנת לשמר ולחזק את המורשת האמיתית של יהדות מרוקו האמיתית בתורתה ובמנהגיה של גדולי התורה שחיו בה במשך כל ההיסטוריה, רבות בשנים.

הרב אילן גוזל רב בית המדרש המרכז לצעירים העניק במתנה האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא שעון קיר מיוחד עבודת יד ובו שמות ספריהם של רבני ואדמור"י משפחת אבוחצירא חרוטים במחוגי השעון כאות הערכה על פועליו בקרב העם.