אבל וצער בקהילת המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד: המונים ובראשם רבנים חשובים ליוו למנוחות עולמים את האישה הצדקנית הדגולה והחסודה רבת הפעלים לכל דבר שבקדושה, מרת רחל גוזל ע"ה בבית העלמין באשדוד שנזדככה ביסורים קשים ומרים.

ביום שלישי השבוע יתקיים עצרת ליל השבעה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" רחוב אילת 4 רובע א' שם ישא דברים מרן הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים.

המנוחה ע"ה עלתה ממרוקו לאשדוד יחד עם בעלה יבלחט"א ר' מכלוף הי"ו וזכו להקים את ביתם בשנים הראשונות להקמת העיר אשדוד, היתה ידועה במעשי החסד ואהבת התורה.

קרוביה מספרים כי תמיד היתה מתפללת בספר תהילים בשעות הפנאי שלה, ספר התהילים כולו מקומט וספוג בדמעות.

לפני 16 שנים חרב עליה עולמה בעת שבנה מחמדה היקר הבחור ר' שגיא ז"ל נפטר בטרגדיה כאשר הקים את מפעלו הגדול שעליו חלם והוא המרכז לצעירים אשר שמעו יצא למרחקים, כשניסה לתקן את סורג הברזל בחלון בית הכנסת ובשלב מסויים התנתק וצנח עימו על המדרכה ומעוצמת המכה הקשה, נפטר כעבור זמן קצר. מאז היתה מבכה את בנה כמעט כל יום.

מיד בתוך השבעה בהוראתו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל הוקם המקום על שמו בשם המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" שהיה נשיא המקום, כך שהמשפחה התנחמה שלמרות שלא זכה להיכנס תחת החופה, אך זכה שמאות צעירים חזרו בתשובה והתקרבו לתורה והקימו משפחות בדרך התורה והמצוות כפי שהיה ידוע שזה שאיפתו.

המנוחה ע"ה היתה ידועה כאשת חסד מיוחדת, תמיד היתה מכינה דברי מאפה לחמים ועוגות ולא רק בערבי חגים או שבתות, אלא גם במשך ימות השנה דאגה לשלוח למשפחות שקשה להם או לגלמודים.

היתה מספרת על התנאים הקדושים וגדולי ישראל בהתלהבות והיתה מחדירה בילדיה אמונת חכמים ותמיד אהבה והעריכה תלמידי חכמים.

בחודשים האחרונים חלתה בליבה ואושפזה בבית החולים, במשך התקופה, אורגנו עצרות תפילה לרפואתה וכן ערכו תפילות וקריאת תהילים בקברי צדיקים כמו הבבא סאלי זיע"א בנתיבות יחד עם הראש"ל הגר"ש עמאר רבה של ירושלים, כך גם בערב המימונה בכנס המרכזי הענק המתקיים בכל שנה במעמד גדולי תורה, הפסיקו לרגע וקראו תהילים וערכו ברכת מי שבירך לרפואתה. ביום חמישי האחרון תוך כדי שילדיה ובני משפחתה היו סביב מיטתה, השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה מתוך יסורים קשין ומרים.

בהלוויתה שבה השתתפו קהל המונים ספדו לה הרבנים הגאונים: הרב יוסף שיינין רב העיר, מגיד מישרים הרב יהודה סבח רו"כ "תפארת דוד", הרב מרדכי מנשה לאופר רב שכ' רובע יא' ורב בית חב"ד, הרב שמואל אוחנה מר"י "שובה וישראל" וחתנו של המרא דאתרא הגה"צ רבי חיים פינטו אשר נבצר ממנו להשתתף, בנה הרב אילן גוזל רב בית המדרש המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב", אחרון המספידים הרב מאיר אבוחצירא ידיד המשפחה ורו"כ "תורה לשמה" ורב ק"ק "תפארת רפאל".

הרבנים ביכו את האבדה הגדולה אשר בהסתלקותה, העיר אשדוד הפסידה דמות של אישה חדורת אמונה רודפת חסד בכל נפשה ואשר זכתה לזכויות עצומות בהזכירם את המפעל הגדול המקדש שם שמים בכ ימות השנה ילדי שגיא ויעקב אשר כי שהדגיש זאת בהספדים בנה הרב אילן ש"שלי ושלכם – שלה הוא"!

בתום מסכת ההספדים ואמירת הקדיש, יצא ההלוויה לחלקת שומרי שבת ובשעות אחר הצהריים נטמנה לקול זעקות שבר הנאספים.

בכך נחתמו פרקי חייה של דמות מיוחדת, המלאה באהבת תורה חסד מצוות ומעשים טובים המלווים אותה בכתר שם טוב לעולם שכולו טוב.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, בנה הרב אילן רב המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" ואחיו ואחיותיו היקרים, נכדים ונכדות אשר הולכים בדרך התורה והמצוות שהנחילה יחד עם בעלה הי"ו. ביום שלישי השבוע יתקיים עצרת ליל השבעה במרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" רחוב אילת 4 רובע א' שם ישא דברים מרן הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.