אמש בשעות הערב התקיים מעמד פתיחת הזמן לישיבת עטרת שלמה בראשותו של הגאון רבי שלום בער סורוצקין שליט"א במעונו של נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי •  צילום: יעקב נחומי
האירוע נערך לרגל ראש חודש אייר תחילת זמן קיץ בישיבות הקדושות והיכלי הכוללים. בכך בעצם הופכת רשת הענק בה לומדים אלפי אברכים להיות בנשיאותו של מרן שר התורה זאת בהמשך לשנים הרבות שהיתה בנשיאותו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל.
במהלך האירוע לכבודה של תורה התקיים מעמד תפילה מיוחד עבור התורמים כאשר הרב סורוצקין מזכיר בפני מרן כל שם בפרטות.
מאז הסתלקותו של מרן ראש הישיבה זצ"ל שרשת הכוללים והישיבות היו בבת עינו ודאג לכל מחסורם הגשמי נטל על עצמו מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי שליט"א את העול הכלכלי על כל המשמעויות של הדבר.