אלפי בני הקהילות החרדיות השתתפו במעמד היסטורי ומרגש "רשפי אש" בשילוב כנס היסוד ל"גיבורי הכח" לבחורי ואברכי בני הקהילות החסידיות שאינם מתייצבים, קרוב למאה "גיבורי הכח" קיבלו גביע כסף טהור כהוקרה על עמידתם האיתנה, המשא המרכזי נשא הגה"צ ר' יוסף מאיר אלטמן אדמו"ר דק"ק חוג חתם סופר ​• צילום: עזרא טרבלסי​