שיעור פתיחה במסכת שבועות בישיבה הקדושה ארחות תורה שנוסדה ע"י רבינו הגדול רשכבה''ג מרן ראש הישיבה זצוק''ל. בנו של רבינו זיע''א הגאון רבי שרגא שטיינמן שליט''א ראש ישיבות ארחות תורה מסר את השיעור אתמול לאחר תפילת מנחה עם תחילת הזמן • צילום בקודש פנימה

קובץ אודיו: שיעור פתיחת הזמן של ראש הישיבה שליט"א