מעמד לחיים לרגל הוצאת הגדה של פסח 'שערי זבול' מהגר"ז המבורגר

מעמד לחיים לרגל הוצאת הגדה של פסח 'שערי זבול' מהגאון הגדול רבי זבולון המבורגר שליט"א.

ישמחו הלומדים ויגילו המעיינים מה נכבד היום הזה בהעלות על שולחן של מלכים, מאן מלכי רבנן, "הגדה של פסח" חידושים וביאורים של רבינו המקובל רבי זבולון המבורגר שליט"א מגאוני וצדיקי ירושלים של מעלה.

כידוע בשער בת רבים גדלותו ועומק חריפותו בכל מכמני התורה בנגלה ובנסתר, והכל בהצנע לכת, ספרי רבינו התקבלו בקרב גדולי ישראל תופשי התורה בכל אתר ואתר, כבר בשעתו שיבחו את ספריו ורבים אומרים מי יראנו טוב להתענג בצוף תורתו והם היו להם למשיב נפש.

דרכם של בעלי חכמה ומבקשיה, לתור אחרי החכמה, בבחינת האמור בספר דניאל "יהב חכמתא לחכימין" על אחת כמה וכמה משתוקקים אוהבי תורה ותאבי דעת אל אורות חג הפסח המתחדשים בכל שנה, וכמהים לתור ולחפש פירושים וביאורים בכל חלקי הפרד"ס על ענייני החג וסדר ההגדה.

ובכן חסד ה' היה עמנו לעזרנו לגשת אל המלאכה כאשר יותר משלושים שנה הופיע ויצא לאור "הגדה של פסח" מאוצרו של רבינו, אשר התקבל באהבה ובחיבה בין תופשי התורה, אולם במשך השנים הם אזלו מן השוק, ורבים הם המבקשים להתענג ואומרים מי יראנו טוב ועונג על דברי תורתו ובפרט עומק דברי ההגדה עפ"י תורת החן, ולא אסתייע מילתא עד כה להוציאו לאור עולם.

ועתה ב"ה נתעוררו כמה אנשי רוח אשר נדבה ליבם לשאת בעול המלאכה והם אשר גרמו לנו לגשת אל מלאכת הקודש להוציאו לאור עולם מחדש, כאשר תחזינה עיני הקורא בטוב טעם ודעת, תקוותינו שיתקבלו הספר אצל עם מבקשי ה' כאשר הי' בהופעת מהדורה ראשונה

מודים אנו להקב"ה על שזכינו להוציא את ההגדה הנפלאה הזאת, ואנו תפלה שכשם שעזרנו הקב"ה עד הלום, כן יעזרינו שנזכה להוציא ולהפיץ שאר ספרי מורינו ורבינו שאזלו מן השוק ושנזכה לותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים בבנין ביהמ"ק בב"א.

2 תגובות

כל הכבוד לתושבי שכונת הורדנא

איפה הכתובת המדויקת שבה גר המקובל זבולון המבורגר ?

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *