למערכת שלום.
האם אפשר למכור חמץ ע"י העדה דרך האינטרנט? תודה.