מסלול, ימים, ועלות:
נשמע מרתק ונראה מעניין.
מה היה המסלול?
כמה ימים?
מישראל או מארה"ב?
כמה היתה העלות?