2.500 תלמידי כיתות ח' של רשת החינוך בני יוסף נבחנו בחידון פומבי בגמרא • סיקור וגלריה • צילום: יעקב כהן

אלפי תלמידי כיתות ח' מכל תלמודי התורה של רשת החינוך 'בני יוסף' עלו לירושלים בכדי ליטול חלק בחידון פומבי ארצי ראשון מסוגו על פרק 'האיש מקדש' במסכת קידושין. הפרק נלמד מראשית שנת הלימודים הנוכחית בכל כיתות ח' בכל התתי"ם, וזאת על פי הנחיית הנהלת הרשת שהתוותה תוכנית לימודים אחידה בכל מוסדות הרשת.

החידון נערך באולמות המפוארים של ארטימיסיה בירושלים במעמד חבר מועצת חכמי התורה הגר"ד יוסף, ובהשתתפות יו"ר שס השר הרב אריה דרעי, מנכ"ל רשת 'בני יוסף' הרב חיים ביטון, הסמנכ"ל הפדגוגי הרב ישי יזדי, פקחים, מנהלים ומלמדי כיתות ח'.

מנכ"ל הרשת הרב חיים ביטון, קידם בברכה את פני הגר"ד יוסף ואמר כי בפרשת תזריע מצורע שקראנו בשבת האחרונה, נוכחנו כמה גדול כוחם של גדולי התורה ומנהיגי הדור וכן בצורך לשאול ולהיוועץ בהם, בכל מראה של צרעת על האדם, הולכים לשאול את דעתו של הכהן הגדול, ובצרעת שנראית בבית, הדין הוא שאף על פי שהיו שם קודם לכן כלים וכדו', רק משהכהן פוסק אז הבית נטמא, הוסיף הרב ביטון, ואמר: "כך אנחנו צמודים להוראותיו של יו"ר הנהלת הרשת הגר"ד יוסף וגדולי ישראל המנחים אותנו בכל צעד ושעל ולא זזים מהוראותיהם".

הגר"ד יוסף שיבח בפתח דבריו את חבר הנהלת הרשת הגר"מ פינטו, על הובלת תוכנית הלימודים האחידה שבה למדו כל תלמידי כיתות ח' את פרק 'האיש מקדש' וכן שיבח את כל העוסקים במלאכת הקודש למען ילדי ישראל ובפרט את מנכ"ל הרשת הרב ביטון המוסר נפשו למען הצלחת רשת החינוך.

בהמשך דבריו אמר לתלמידים כי הדרך לגדול היא רק על ידי שאיפות ועמל אמיתי: "אבי מורי זכה לגדולתו רק בגלל עמל התורה והשאיפות שהיו לו. לא מזמן מצאנו מחברת שבגיל שמונה כתב שהוא רוצה להיות גדול בישראל. אבא תמיד אמר לי כולם חושבים שיש לי זיכרון טוב אבל הכל הגיע לי מעמל התורה. אתם וודאי רוצים להיות גדולים כמו מרן זצוק"ל, אז תדעו שזו הדרך". אמר הגר"ד.

בסיום דבריו, בירך את כל התלמידים שיזכו להמשיך את דרכו של מרן זצוק"ל ולהיות גדולים בישראל.

השר הרב אריה דרעי שיבח את התלמידים ואמר להם כי הם חיילי צבא ה' וביקש מהם לקדש שם שמים בהליכותיהם ולנהוג כבני מלך המשרתים בלגיונו של מלך, השר דרעי הוסיף ואמר כי הוא יחד עם חבריו ניצבים על המשמר בצמתים הכי מסוכנים, בכדי שתלמידי תשב"ר ובני התורה יוכלו ללמוד תורה באין מפריע.

לאחר דברי הנואמים, נמשך החידון המורכב שנערך בשיטת תוכנית טריוויה באמצעות שלטים – קליקרים. התלמידים הפתיעו בתשובותיהם, ומרביתם ענו על כל השאלות המורכבות מתוך פרק 'האיש המקדש', גמרא, רש"י ותוספות, ואף פלפלו בראשונים ובאחרונים.
בסיום החידון, הוכרזו שלושת התלמידים שהגיעו למקום הראשון בחידון הפומבי וזכו בש"ס תלמוד בבלי: אליאסף סומך מת"ת 'מעין חיים ושלום באשקלון, שילה חטשואל מת"ת 'דרכי חיים' באופקים ומאור רפאל עשוש מת"ת 'אוהל משה' בשדות נגב.
הזוכים המאושרים הגיעו לקבל את הפרסים מידיהם של הגר"ד יוסף, השר הרב אריה דרעי והרב חיים ביטון.