המונים ובראשם רבנים, אדמור"ים ואישי ציבור חשובים פקדו את המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" באשדוד כדי לנחם את המשפחה ורב המרכז לצעירים הרב אילן גוזל במות אימם הצדקנית המדוכאת ביסורין מרת רחל גוזל ע"ה.

הרבנים ביכו את האבדה הגדולה והזכירו הרבה משבחיה שהיתה דוגמא של אשת חסד חדורת אמונה ואשר זכתה לזכויות עצומות בהזכירם את המפעל הגדול המקדש שם שמים בכל ימות השנה "ילדי שגיא ויעקב" אשר מקרב צעירים רבים לאביהם שבשמים אשר לה זכויות רבות במפעל כביר זה.