מעמד תחילת לימוד א-ב לנכד כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א שנערך בת"ת חכמת שלמה חסידי ירושלים - צילום: ברוך אוביץ