אדמורי"ם ורבנים הגיעו לפקוד את ציון הרה"ק בעל האמרי יוסף מספינקא זי"ע - צילום: מנחם ציג
גאב"ד נוה אחיעזר הגרי"י וייס שליט"א בציון הק'


כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א בציון הק'


האדמו"ר מספינקא רמת אהרן שליט"א בציון הק'