עם כלות השבעה לאישה הצדקנית הדגולה והחסודה רבת הפעלים לכל דבר שבקדושה, מרת רחל גוזל ע"ה התקיים עצרת מספד והתעוררות בבית המדרש המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" במעמד גדולי תורה, רבנים ובראשם הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים.

את העצרת פתח ידיד המשפחה הרה"ג רבי מאיר אבוחצירא רב ק"ק "תפארת רפאל" שבדבריו ציין את אהבת חכמים שהיתה לה ובכך השפיעה אמונה לא רק לעצמה אלא גם על אחרים, על כל סביבתה, היה לו כח גדול ועצום שהשורש והמקור לכך מהצניעות שבה, מתוך מעלותיה ושבחיה, תמיד היה לה אהבת התורה בבחינת "טופח על מנת להטפיח" גם על אחרים והרבה אחרים כאן שקובעים עיתים לתורה ואברכים שלומדים תורה, כולם שותפים אליה ויש לה זכות גדולה ועצומה בזה.הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רבה של ירושלים, בדבריו עמד על הצער והיסורים שליוו את המנוחה מאז שנסתלק בנה האהוב והמיוחד מזכה הרבים ר' שגיא זצ"ל ויסורים אלו מזככים ומטהרין את האדם, אין לנו השגות מה כח היסורים שמכפרים על האדם, שמצילים בעולם הנצחי ומדינה של גיהנם. האריך במאמר הגמרא במה נשים זוכים לעולם הבא והקשה על כך שהרי ידוע שיש מצוות רבות שגם נשים עצמן חייבות.

שיבח את המקום הזה של "ילדי שגיא ויעקב" שכל הכח מגיע מהאמא ע"ה והאבא שיבלחט"א, האמא השפיעה להם אמונה ובטחון בהקב"ה ומכח זה הגיעו למדרגות גבוהות שזוכים לזכות את הרבים עד היום הזה, וריתק את המשתתפים בסיפור נדיר ומיוחד על הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ר"י "פורת יוסף" בגודל מעלת פתיחת תלמוד תורה ואחזקתו עד כדי שכך שהוא היה עֵד לכך מכלי ראשון שהגר"י צדקה זצ"ל אמר שמסכים לתת חצי מעולם הבא שלו לרבנית שבעלה עוסק בפתיחת תלמוד תורה ואחזקתו בעקבות קשיים שהיה להם בתחילה.

כך המנוחה ע"ה זכתה להקים דורות של בעלי תשובה של אנשים שהתקרבו לתורה, בנים ובני בנים כולם בניה ויאשרוה, ואז "ותשחק ליום אחרון" ורק שהיא נמצאת בעולם האמת ורואה את מה שמצפה לה, היא תדע את ותשחק ליום אחרון, אשריה ואשרי חלקה ויהי רצון שנשמתה הטהורה תהיה צרורה בצרור החיים ומלמעלה תתפלל על המשפחה ועל כל עםעוד נשאו דברים הרה"ג ר' יהודה סבח רו"כ "תפארת דוד", הרה"ג ר' אהרון בוטבול חתנו של מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל וראש בית ההוראה "יביע אומר" ובנה הרב אילן גוזל.

עוד הזכירו כי לפני 16 שנים חרב עליה עולמה בעת שבנה מחמדה היקר הבחור ר' שגיא ז"ל נפטר בטרגדיה כאשר הקים את מפעלו הגדול שעליו חלם והוא המרכז לצעירים אשר שמעו יצא למרחקים, כשניסה לתקן את סורג הברזל בחלון בית הכנסת ובשלב מסויים התנתק וצנח עימו על המדרכה ומעוצמת המכה הקשה, נפטר כעבור זמן קצר. מאז היתה מבכה את בנה כמעט כל יום.

מיד בתוך השבעה בהוראתו של מרן רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל הוקם המקום על שמו בשם המרכז לצעירים "ילדי שגיא ויעקב" שהיה נשיא המקום, כך שהמשפחה התנחמה שלמרות שלא זכה להיכנס תחת החופה, אך זכה שמאות צעירים חזרו בתשובה והתקרבו לתורה והקימו משפחות בדרך התורה והמצוות כפי שהיה ידוע שזה שאיפתו.

המנוחה ע"ה היתה ידועה כאשת חסד מיוחדת, תמיד היתה מכינה דברי מאפה לחמים ועוגות ולא רק בערבי חגים או שבתות, אלא גם במשך ימות השנה דאגה לשלוח למשפחות שקשה להם או לגלמודים.

קרוביה מספרים כי תמיד היתה מתפללת בספר תהילים בשעות הפנאי שלה, ספר התהילים כולו מקומט וספוג בדמעות. היתה מספרת על התנאים הקדושים וגדולי ישראל בהתלהבות והיתה מחדירה בילדיה אמונת חכמים ותמיד אהבה והעריכה תלמידי חכמים.