בהשתתפות רבה הראשי של רוסיה • המסכת נלמדת בשיעור יומי עיוני מדי יום בהיכל בית הכנסת המרכזי במוסקבה • תנופה גדולה לשיעורי תורה ברבים במוסקבה • צילום: לוי נאזרוב

זה לצד זה יושבים מדי יום אנשי עסקים, אברכים ושלוחי חב"ד, ומתעמקים יחד בשיעור עיוני בגמרא, הנמסר בידי ראש הכולל המרכזי במוסקבה הרה"ג ר' יוסף יצחק מרזל הי"ו. וכעת כאשר זכו לסיים את מסכת "כתובות", נערכה סעודת מצווה והתוועדות חסידית, בהיכל בית הכנסת המרכזי "מארינה רושצ'ה" במרכז מוסקבה, בו נמסר השיעור, לצדם של שיעורי תורה רבים בגמרה ובהלכה, בחסידות ובמסורת ישראל, המאורגנים ע"י ארגון "מרכז שיעורי תורה" שהוקם בברכתו של המרא דאתרא והרב הראשי של רוסיה הגאון רבי בערל לאזאר שליט"א.

את סיום המסכת ערך מגיד השיעור הרב מרזל, ובהתחלת המסכת החדשה – מסכת סוכה, כובד הרב הראשי הגר"ב לאזאר.

כמו-כן, השתתף האורח איש החינוך מארה״ב הרב זלמן לייב מרקוביץ.

במשך שעה ארוכה נשמעו דברי תורה מפי הרבנים, ובהמשך הובאו דברי תודה למגיד שיעור המסור, אשר במשך היום עסוק מאוד בעבודת הקודש כרב מערכת הכשרות המהודרת והגדולה תחת 'הרבנות הראשית לרוסיה', ועם כל זאת, מכין את השיעור היומי לצד שיעורי תורה נוספים בכולל שהוא עומד בראשו.

לחיבובא מילתא הוגש למגיד שיעור 'שטר כתובה', לרגל סיום מסכת 'כתובות', שחוברה בידי הגה"ק רבי ישראל נג'ארה מגורי האריז"ל, ובה נשזרו ברכות מפליגות ודברי שבח והודיה לה' יתברך, אשר שם את משתתפי השיעור בין יושבי בית המדרש, בצירוף תלוש קניית ספרי קודש על סך 770 ש"ח ברשת ספרי "ביתן הספר" המפורסמת באה"ק.

מנכ"ל מארינה רושצ'ה הרב מרדכי ויסברג, שהינו משתתף קבוע בשיעור מיום היווסדו, נשא דברים מרגשים, ובסיום השיק את המערכת החדשה של שיעורי תורה ברבים שע"י מרכז שיעורי תורה. שיעורים במגוון שפות ונושאים, במשך כל ימות השבוע, וכן סידור חבורות לכל אחד בכל מקצועות התורה הקדושה.