כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת זקינו בעל ה'אמרי אש' ממודז'יץ זי"ע • צילום: שוקי לרר