הנהלת כולל שומרי החומות לצדקת רבי מאיר בעל הנס בביקור אצל האדמורי"ם מוויען וסאטמאר לקראת הדינער השנתי לטובת הכולל בוויליאמסבורג • צילום: jdn

בבית האדמו"ר מוויען שליט"א
בבית האדמו"ר מסאטמאר שליט"א