המונים ובראשם ראשי ישיבות רבנים ואישי ציבור מגיעים לניחום אבלים על פטירתה של האשה הדגולה מרת רחמה אמסלם ע"ה שנזדככה ביסורים קשים ונפטרה בשבת קודש כשהיא בת פג' שנים.

צוֹפִיָּה הֲלִיכוֹת בֵּיתָהּ • אהבת תורה וחסד מתוך אמונה ותמימות הצדקנית מרת רחמה אמסלם ע"ה

המנוחה נולדה וגדלה בבית של אנשי תורה ויראה ובעלי אמונת חכמים במחוז "תפילאלת" שבמרוקו עיר מגוריו של הגה"ק רבי יעקב אבוחצירא זצוק"ל אשר משם שאבה קדושה, צניעות, עבודת ה' ויראת שמים.

בחודשים האחרונים חלתה ולאחר חג שביעי של פסח אושפזה בבית החולים 'אסותא' באשדוד, תוך כדי שילדיה ובני משפחתה היו סביב מיטתה בתורנות בלא הפסקה, בשבוע האחרון חל הידרדרות נוספת במצב בריאותה וביום שבת קודש בשעת 'רעוא דרעוין' השיבה את נשמתה הטהורה לבוראה מתוך אמונה וקבלת היסורין באהבה כשמנין של בניה ונכדיה ליד מיטתה קוראים "שמע ישראל".

הלוויתה התקיימה בצאת השבת בבית העלמין באשדוד, שם נערכו ההספדים ודברי החיזוק ומשם המשיכו להר המנוחות בירושלים אשר שם קנתה חלקה עוד בחייה.

מפאת קוצר הזמן נשאו דברי הספד קצרים. את מסכת ההספדים פתח יו"ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן שבדבריו ציין את גודל האבידה של אשה צדקת אשר בהליכותיה היתה מהדור הקודם של אותן נשים צדקניות, עוד נשאו דברים הרה"ג ר' פנחס קריספין רו"מ "מורשה", ידיד המשפחה שר הפנים הרב אריה דרעי, הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"כ "תורה לשמה", הרה"ג ר' אברהם בן חמו רו"כ "כנסת ישראל", ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, הרה"ג ר' יחיאל מאיר צוקר מנהל הסמינר "בית יעקב החדש".

ראש העיר ד"ר יחיאל לסרי ריגש את הנאספים כשסיפר שהתגורר בשכנות בתור עֶלֶם צעיר לימים ברובע א' ברחוב משמר הירדן ואמר שזכה לגדול עם המשפחה היקרה משפחת אמסלם, וזוכר תמיד את הברכות והחן המיוחד של המנוחה ע"ה שהיתה צדקת גדולה ודמות לדוגמא של אמא יהודית ששמרה על הרוחניות ועל דור ההמשך. היה לי את הזכות לגדול יחד המשפחה בשכנות, גדלנו על ברכיהן על היראת השמים והברכות שלהן וזה מושרש אצלנו עד היום הזה, וזו הזכות הגדולה שתעמוד המנוחה ע"ה לימין משפחתה והעיר כולה.

את מסכת ההספדים חתם בנה הגדול המחנך הדגול הרב מאיר אמסלם שפתח ב'אשת חיל מי ימצא' ו'רבות בנות עשו חיל' לכאורה זה סתירה? אבל ציין שיש סוג של אשת חיל שכל חייה היה לה רצף של חיים של עשיה באמונה ובתמימות וענין עולם הזה לא נחשב בעינה כלל, כזו היתה האמא המנוחה ע"ה.

לאחר בקשת המחילה ואמירת הקדיש, יצא מסע ההלוויה לכיוון הרחבה, כשהציבור ממשיך בנסיעה בדרכם להר המנוחות בירושלים סמוך לקברה ספדו לה חתנה הרה"ג ר' מרדכי אלחייאני, הדיין הרה"ג ר' משה אמסלם ובנה הרה"ג ר' יעקב אמסלם ר"י ישיבת "נחלת ישראל". לאחר הקדיש נטמנה לאחר חצות לילה לקול זעקות שבר הנאספים.

הותירה אחריה דור ישרים מבורך, את בעלה הצדיק יבלחט"א ר' שמעון הי"ו, בנים ובנות נכדים, נכדות נינים תלמידי חכמים, בני תורה זרע קודש אשר ברך ה'  אשר הולכים בדרך התורה והמצוות שהנחילה יחד עם בעלה הי"ו.

במשך כל ימי השבעה מגיעים קהל המונים ובראשם ראשי ישיבות, אדמורי"ם, רבנים, דיינים, אישי ציבור רבים ועמך ישראל כדי לנחם את המשפחה על האבדה הגדולה בדמות המיוחדת והאצילה של אמונה, פשטות וצניעות  שהיתה ואיננה עוד. ביום חמישי יח' באייר בשעה 7:00 בערב יתקיים עצרת מספד והתעוררות במעמד הראשון לציון הגר"י יוסף האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא ועוד שורה גדולה של רבנים חשובים. העצרת תתקיים באוהל הענק ברחבה ליד בית המשפחה בקרית פטסבורג.

מרן הראש"ל הגר"ש עמאר נשא דברי הספד לאחר תפילת מנחה שהגיע לנחם דיבר בשבח מעלתה של המנוחה ע"ה על גודל אמונתה בה' יתברך שעליה נאמר "וצדיק באמונתו יחיה", שכל החיים שלה היה על פי אמונה, גם אם צריך ללכת לרופא או לכל דבר היתה עומדת ליד המזוזה ומתפללת חרישית לפני ה' יתברך, במילים קדושות וטהורות, באיזה דבקות ואדיקות באהבת ה' ועלה נאמר "ותשחק ליום אחרון" ששחוק של שמחה נסוך על פניה – ביום אחרון שהיא רואה מה מחכה לה בעולם האמת, ובפרט ש"קמו בניה ויאשרוה" כשרואים את ילדיה שכולם זרע קודש ברך ה' תלמידי חכמים בני תורה שהשקיעה בהם בעמל התורה בבכיות ובדמעות כל חייה.