הצלם שוקי לרר תיעד השבוע בעין עדשתו את מרן חבר מועצת חכמי התורה הגר"ש בעדני שליט"א עת שיושב והוגה בתוה"ק • גלריה