צפו בתיעוד ממעמד ההדלקה אצל האדמו"ר מספינקא בחצר בית מדרשו, רחוב סלנט ירושלים