אמש ביום ל"ג בעומר נערך השוה"ט לכבוד הילולת התנא האלוקי רשב"י זי"ע במעמד אלפים מתושבי העיר ורבני הקהילות במונטריאל • צילומים: אנשיל בעק

אווירה של שמחה ויום טוב, התעלות ורוממות הרוח, הינו מנת חלקה של קהילת חסידי בעלזא במונטריאל, ורוח מרעננת של עידוד וקורת רוח ניסכה עם הזכייה נעלה בהופעת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א שהגיע במיוחד מארץ ישראל לכבוד שבת התאחדות והתרוממות לחסידי בעלזא, לשבות בצוותא חדא בקרב בני הקהילה הק' בשב"ק הבעל"ט פר' אמור (בהר באר"י), עם הרחבת גבולי הקדושה והתפתחות המוסדות והקהילה הק' דחסידי בעלזא במונטריאל.

ימי הספירה הנעלים והנשגבים תישאר חרוטה זמן רב בקרב ציבור קהילת חסידי בעלזא בקנדה – עת זכו לביקורו המרומם והמרגש של האורח הדגול כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. איך שנחתנו בקנדה בעיצומם של ימי המטמונים, כאשר המזג האוויר הינו קריר בעיקר בשעות הלילה, עד כאשר התקרבנו אל שערי השכונה החרדית במונטריאל והלבבות שהתחממו כבר מתחילת השבוע בהגיעו של האורח הדגול מירושלים עיר הקודש, יצקו חמימות ההולכת ומתגברת עם התקרב השבת נועם הנשמות.

העסקנים החשובים בראשות מנהלי קהל מחזיקי הדת והמוסדות הק' דחסידי בעלזא בעיר, השקיעו מאמצים וכוחות מרובים באחדות מיוחדת במינה לתכנן את הביקור המרומם היטב. ישבו ודנו על כל פרט כדי לצאת ידי חובת הנאת כולם, ולהוציא מתחת ידם דבר מתוקן, להכין את הביקור של מרן אדמו"ר שליט"א כראוי וכיאות למען כבוד התורה והחסידות, ולהוציא אל הפועל בהצלחה מרשימה. קבוצה של עסקנים עבדו בקדחתנות בשבועות האחרונים, בכדי להבטיח שהכל יעבור בהצלחה.

בצהרי היום ביום שלישי יום שנכפל בו כי טוב, נצפתה בנמל התעופה 'מונטריאול-פייר אליוט טרודו' במונטריאל, פמליה גדולה של חסידים ואנשי מעשה ובראשם דייני קהל מחזיקי הדת שליט"א ועסקנים לקבל את פני מורם ורבם, אשר יאציל מהודו על עירם.

על יד כבש המטוס המתינו הדיינים ובראשם הגאון ר' וואלף בער לרנר שליט"א, בעל האכסניא הרה"ח ר' רפאל הרצוג שליט"א, העסקנים ראשי המוסדות והקהילה הק' ובראשם הרה"ח ר' יעקב יחזקי' שפירא והרה"ח ר' משה סנדר עקשטיין, הרה"ח ר' צבי אלימלך קנר והרה"ח ר' חיים מושקוביץ ועוד. בשירת "ברוך הבא בשם השם" התקבל מרן אדמו"ר שליט"א בשדה התעופה, כאשר שאר הציבור ממתינים בסמוך ונראה ועברו לברכת שלום בשדה התעופה. האדמו"ר שליט"א נכנס אל רכב שנשכר במיוחד עבור כ"ק מרן שליט"א למשך שבוע זו, כשבתור נהג משמש הרה"ח ר' יעקב יחזקי' שפירא יו"ר קהל מחזיקי הדת במונטריאל, ונסעו לעבר העיר, לבית המארח הרב החסיד ר' רפאל הרצוג, מוותיקי העסקנים בעיר מונטריאל.

על יד בית האכסניה המתינו מאות ילדי החמד ובחורי הצאן עם דגלים בידיהם וקיבלו את פניו של האורח הנעלה בשירת ברוכים הבאים. בבית האכסניא נערכה מעמד לחיים עם דייני ורבני קהל מחזיקי הדת וזקני החסידות ועסקנים. בין האורחים שהשתתפו במעמד הלחיים האדמו"ר משאץ שליט"א ממונטריאל והדומ"ץ הגאון רבי יוחנן וואזנר שליט"א דומ"ץ קהילת חסידי סקווירא במונטריאל.

מעמד קבלת פנים וברכת שלום עליכם נערכה בביהמ"ד המרכזי 'זכרון יעקב יצחק' דחסידי בעלזא בעיר. עם דמדומי ערב בהגיע מרן אדמו"ר שליט"א אל שערי בית המדרש, התקבל בשמחה והתרגשות עצומים ע"י קהל חסידי בעלזא, ובראשם מאות ילדי החמד תלמידי הת"ת מסודרים בשורה ודגלי כבוד בידיהם, והמה מזמרים בפיהם בשירת "ברוך הבא בשם ה' ברכנוכם מבית השם". היה זה מחזה של הוד, שכל כולו קורן אושר וחדווה.

לאחר תפלת מנחה ברב עם, עבר הציבור לברכת שלום במשך שעה ארוכה – בהם רבני ודייני קהילות בעיר ובראשם הגאון רבי יונתן בנימין ווייס שליט"א גאב"ד מונטריאל ומאות מעמך תושבי העיר מונטריאל, לקול צלילי זמר שנשמעו ע"י המקהלה והילדים. לאחר מכן התפללו תפילת ערבית וספירת העומר.

בליל ל"ג בעומר נערכה הדלקה המונית לכבוד התנא האלוקי רשב"י זיע"א ברחובה של עיר, סמוך לאוהל הגדול שהוקמה בחצר ישיבת ים התלמוד, הודות לתרומתו של הנגיד הנכבד מוה"ר יחיאל מיכל רוזנברג, במעמד ההדלקה השתתפו רבני קהילות מכל החוגים והעדות, והמוני המוני תושבי העיר במעמד של אחדות מופלאה מכל החוגים והעדות, את זכות ההדלקה קנו כמה נדיבים בסכום גדול וכיבדו את העסקן המהולל למען המוסדות הק' דחסידי בעלזא במונטריאל הרה"ח ר' עקיבא קרוגר. לאחמ"כ ערך מרן אדמו"ר שליט"א ביקור מיוחד בבית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מויזשניץ שליט"א ממונטריאל, בעיצומו של הביקור שרו ניגוני שבח והודאה מויזניץ, בגלל שאביו כ"ק האדמו"ר מויזניץ זצוק"ל ממאנסי היה חוגג ביום ל"ג בעומר את יום ההצלה שלו מציפורני הנאצים ימ"ש.

אמש, ביום ל"ג בעומר יומא דהילולא קדישא של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זי"ע ועכי"א, נערכה שמחת הכנסת ספר תורה שנכתבה ע"י מתפללי ביהמ"ד 'בית יעקב' דחסידי בעלזא בעיר, והוכנסה בקול רינה והמון חוגג באוהל הגדול, בשעות אחה"צ ערך מרן אדמו"ר שליט"א את השוה"ט לכבוד ל"ג בעומר.

בשבת הקרובה שבת פר' אמור (בהר באר"י) יערוך כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א את התפילות והשוה"ט באוהל גדול שהוקמה בחצר ישיבת 'ים התלמוד', בהשתתפות המוני תושבי העיר ובראשם רבני ודייני הקהילות הק'. בשבוע הבעל"ט יסע מרן אדמו"ר שליט"א לערוך תפילות נרגשות על הציונים הק' בעיר בעלזא, לרגל שמחת נשואי נכדו החתן הרב אלימלך נתן נטע שליט"א שתיערך בחודש סיון בשעטומ"צ. ביום ה', יתפללו תפילת שחרית על שטח בית הכנסת שנחרבה, ובשעות הצהרים יעלה לתפילת רבים בבית העלמין העתיק בעיר בעלזא, שם טמונים רבוה"ק אדמור"י בית בעלזא זיע"א.

בלבבות כולם מפעמת התפילה אל אבינו שבשמים: שהביקור המרומם בקנדה תביא לחיזוק ולהרמת קרן התורה והחסידות לכלל תושבי העיר. בורא עולם בקנין השלם זה הבנין להיות מגדל-אור בעיר מונטריאל לתורה ויראת שמים בדרך החסידות, שתהיה מרכז ומקור מים חיים לחנך את הבנים בדרך התורה הטהורה והמקורית של בעלזא הידועה לתפארת בכל העולם, כדי לגדל עדרים זרע ברך ה' שלא נבוש לקבל בהם פני משיח צדקינו במהרה בימינו.


בביקור אצל האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול שליט"א

הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ • צפו: האדמו"ר מבעלזא במעמד ההדלקה ההיסטורי במונטריאול