צילומים: אנשיל בעק וא.מ.ש.

סיקור מיוחד • ביקור האדמו"ר מבעלזא ושבת ההתאחדות הצפוייה במונטריאול