זכיתי להיות בהדלקה הזאת פשוט מדהים. רב צדיק שבאים אחריו אלפים מכל גווני הקשת ספרדים אשכזנים חסידים ליטאים מזרחוניקים בקיצור קידוש ה אמיתי ושמחה אמיתית בפשטות.