ביום ל"ג בעומר יצאהצלם הצפתי הנודע והמפורסם דוד כהן לאתרא קדישא מירון ותיעד את מראות השמחה החל מליל ההילולא ועד לאחרוני הרוקדים