רגעים מרטיטים בהדלקה המסורתית של ישיבת 'אורייתא',בשעתיים המרוממות של ההדלקה המרגשת שעל ידי ישיבת 'אורייתא'. המעמד החל באמירת 'נשמת' והמשיך בהדלקת המדורה הגדולה על ידי שניים מבחירי תלמידי הישיבה שזכו לסיים את הש"ס ובריקודים עד אור בוקר לקול צליל וזמר.

"מי שלא היה נוכח ברחבת ההדלקה באותה שעה – מספר לנו אחד ממשתתפי המעמד המרומם – לא יוכל להבין את ההתרגשות שפרצה את גבולות הנשמה". במהלך שעה ארוכה נאמרו פרקי ההודיה לריבון העולמים, מתוך הודיה על העבר ובקשה כנה על העתיד. הנוכחים הרגישו במוחש את שערי שמים הנפתחים ואת הישועות הנשפכות ממרום.
עם תום אמירת 'נשמת' החלו הרגעים המכוננים. מבמת התזמורת החלה נשפכת נעימה מרגשת, ברקע נשמע קולו של הרה"ג רבי דוד שפר שליט"א המלהיב את הלבבות לשפוך את כל המעמסה בצל קורתו של התנא האלוקי רשב"י. ניגוני השתפכות הנפש מחדרי לבבם של מאורי החסידות לדורותיהם המיסו את אבן קשה בלבבות הנוכחים. דמעות זלגו מעיני רבים מהנוכחים.
באופן חסר תקדים נמסרה הזכות הגדולה של הדלקת המדורה לידי שניים מתלמידי הישיבה שזכו בימים אלה לסיים את הש"ס כולו. הלא המה הבחורים החשבים, כמר ישראל מאיר לב וכמר יונה קאפנהיים הי"ו. הבחורים היקרים, מסיימי הש"ס זכו לכבודה של תורה והעלו את האש שהאירה המוני הלבבות. אליהם הצטרף תומך תורה נלבב, הנה"ח ר' אברהם אהרן לעזער שליט"א, אב"י בבורו־פארק, מחשובי מחזיקי הישיבה, לו יאתה תהילה.
בשעות המרוממות של הריקודים, רקדו אלפי בחורי הישיבות לקול צליל וזמר שבקע מכליהם ומגרונם של טובי המנגנים והזמרים בעולם החסידי – בעל המנגן ר' אהרן סמט בליווי מקהלת "קולות" הנודעת, מטיבי נגן – תזמורתו של מושי מנדלסון; הקלרינטיסט ר' דוד הלר והגיטריסט יואלי גרוס. השמחה פרצה כל גבולות גשמיות והרגשה של רוממות אפפה את כל הנוכחים.