גלריה מביקורו של כ"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א בארה"ב וקנדה, במהלך הביקור ביקר בבתי רבנים ונגידים,כמו"כ ביקר אצל האדמו"ר הרב שלום מרדכי רובשקין הי"ו • צילום: י. ראנד