בחצה"ק ערלוי נערך מעמד הכנסת ספר תורה לע"נ כ"ק האדמו"ר בעל ה'אמרי סופר' זי"ע, ספר התורה נכתב ע"י קהל החסידים שתרמו את הספר לע"נ מורם ורבם האדמו"ר זצ"ל, ספ התורה הוכנס למקום התפילה בו התפלל כ"ק האדמו"ר זצ"ל בביהמ"ד הגדול בשכונת קטמון בירושלים • צילום: שוקי לרר