בשעת חצות הלילה של זמן המסוגל - ערב חודש סיון, נקבצו אלפי ישראל למעמד תפילה וזעקה אחר שעות של לימוד תורה, כסגולת הקודש שגילו חכמי הרז על ציון האמורא רבי אבדימי דמן חיפה בראשות מעמד התפילה עמדו גדולי התורה בראשות ראש הכוללים הגאון הצדיק רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט"א בהוראת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א המעמד התחיל בפרקי תהילים המסוגלים לעת רצון שיחם ענה בית רצון