גלריה מביקורו של הגה"צ רבי ישעי' יעקב פארטוגאל מסקולען מאנטריאל שליט"א בביקור בארה"ק, במהלך ביקורו ערך את ההדלקה לכבוד רשב"י בחצר מוסדות חסד לאברהם במירון, וביקר במוסדות חסד לאברהם בבני ברק ובמושב קדימה, כמו"כ ביקר אצל האדמורי"ם מתולדות אברהם יצחק, קאליב, ובאיאן, הגה"צ ביקר בהנהלת מוסדות שומרי החומות בעיה"ק ירושלים, באחד מימי הביקור השתתף בברית בביהמ"ד סקווירא בירושלים יחד עם הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א • צילום: מוטי ב. ומ.ב.י.