במעמד מרשים רב הוד ורגש ובעל מסורת עתיקת יומין, נערכה ההדלקה על ציונו של שמואל הנביא בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מאונגוואר שליט"א הממשיך במסורת אביו להעלות את האבוקה ביום ההילולא. • צילום: ברוך אוביץ
 במעמד מרשים רב הוד ורגש ובעל מסורת עתיקת יומין, נערכה ההדלקה על ציונו של שמואל הנביא בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מאונגוואר שליט"א הממשיך במסורת אביו להעלות את האבוקה ביום ההילולא.
כשכ"ק מרן אדמו"ר מאונגוואר בעל ה "משנה הלכות" זיע"א הקים את קרייתו בשכונת רמות שבירושלים, הוא חש קשר מיוחד לציונו של שמואל הנביא המשקיף על השכונה וראה בו כ"מרא דאתרא". אף את הנחת אבן הפינה לקריה לפני עשרים ושמונה שנים ערך ביום כ"ח אייר יום ההילולא של שמואל הנביא. האדמו"ר זיע"א ראה חשיבות יתירה בחידוש המסורת העתיקה בעלת מאות שנים בקיום הדלקה על הציון, ואכן מאז הפכה ההדלקה למסורת קבועה ורבת משתתפים, והישועות והניסים שבו להתחולל במקום הקדוש.
ידוע ומפורסם מכתבו של רבינו עובדיה מברטנורא שכתב "קברו של אדוננו שמואל הרמתי הוא עוד היום ביד היהודים ובאים הסביבות להשתטח עליו בכל שנה ושנה בכ"ח אייר ומדליקין עליו נר תמיד… שאומרים שהרבה עקרות נפקדו, וחולים נתרפאו, בנדר ונדבה שהתנדבו למקום הזה או בתפילה שהתפללו שם נענו"…
ביום ראשון עם דמדומי חמה נערך מעמד ההדלקה בראשות בנו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממלא מקום אביו. המעמד נפתח בשירי התעוררות כהכנה רבתי להדלקה. חברי המקהלה ריגשו את הקהל בשירי כיסופים ודבקות כשכל הקהל מצטרף לשירה. מעט לפני ההדלקה הגישו חברי הנהלת "קופה של צדקה רמות" את שמות התורמים לקופה אל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א שנשא תפילה עבור הצלחתם. שיאו של המעמד התקיים בעת שכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א העלה את האבוקה בהדלקה שעל הציון כשהקהל האדיר צופה במחזה בחרדת קודש והתרגשות. לאחר ההדלקה עברה המקהלה לשורר שירי שמחה מרניני לבב.
הנעימו את המעמד הבעל מנגן ר' זאנויל וינברגר עם מקהלת ' מלכות' .
יעמדו על הברכה חברי המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים בראשות הרב יוסף שוינגר שליט"א ולעוזריו המסורים ר' שחר נחמן פיירמן הי"ו ור' חנניה נוריאל הי"ו שפעלו ללא לאות להצלחת המעמד.
צילום: ברוך אוביץ