האדמו"ר מנדבורנה באניא בעריכת שולחנו הטהור לרגל היארצייט של אביו האדמו"ר זצ"ל הטמון בעיר הקודש צפת • צילום: אלי דויטש