כ"ק אדמו"ר מערלוי שליט"א השתתף הערב אצל שמחת הבר מצוה לבנו של הרב שמעון גליק שליט"א מראשי הנהלת מוסדות ערלוי • צילום: JDN