רבנים ראשי ישיבות וקהל רבהשתתפו בשמחת הנישואין לבן הגרא"י פינקל שליט"א ראש ישיבת מיר • צילום: שוקי לרר