כבוד לתורה: במעמד מיוחד ומכובד התקיים קבורת ספרי תורה תפילין ומזוזות שנפסלו בהשתתפות הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו, רבנים ויו''ר המועצה הדתית הרב עובדיה דהן.

במעמד הקבורה הוכנסו בתוך כד חרס ענק יריעות של ספרי תורה שנפסלו, פרשיות של תפילין ומזוזות שנפסלו, פריטים קדושים אלו הונחו אחר כבוד בכדי חרס ונאטמו כראוי בטיט כמבואר בהלכה על ידי הרב חיים בן חמו אחראי הגניזה ותרבות תורנית במועצה הדתית, פריטים אלו נמצאים בתוך תיבת גניזה 'כספת' ליד ביתן הגניזה הראשי בבית העלמין ומשם נלקחו להטמנה בכד החרס.

בסמוך לציונו של הרב הראשי לאשדוד הרה"ג רבי ישראל אליזרע זצ"ל, נכרה בור רחב לשם כך, בנוסף, הרב עובדיה דהן דאג לבנות מצבה רחבה גדולה ומפוארת בצורת 'שני לוחות הברית' הניכרת לעין כל, עם גידור בעמודי שיש מרהיבים שיהוו אות סימון לקבורת הגניזה של ספרי תורה פרשיות תפילין ומזוזות.

בתחילה נשא דברים הרב הראשי הגה"צ הרב חיים פינטו, ואמר שנושא הגניזה חשוב הוא מאוד כמובא בהלכה ותחזקנה ידיו של ראש המועצה הרב עובדיה דהן שפועל ועושה בכל עת למען כבוד הגניזה לבל יתגוללו שמות הקודש בחוצות ולעשות ככל כדי לשמור על הכבוד הראוי, וזה העת לברכו על פעולותיו הברוכות במשך כל ימות השנה בחיזוק וביצור הדת והרחבת גבולות הקדושה והטהרה בעירנו במסירות נאמנה.

הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ציין את החשיבות לקבור את הגניזה סמוך לקברי הצדיקים, כדי לייקר ולהחשיב את דברי גניזה אלו, שיבח את הרב חיים בן חמו אשר משתדל בכל כוחו במשך השנה לאסוף את פריטי הגניזה הללו ולקראת חג השבועות רוכש כד חרס ומטמין בו את דברי הגניזה ואוטם במלט כמובא בהלכה. עוד הזכיר על ההתעוררות אצל תושבי העיר בנושא של בדיקת תפילין ומזוזות במבצע של המועצה המתקיים מידי חודש בחודשו.

הרה"ג הרב חיים קלמנוביץ רב שכונה ורב מחלקת 'עירובין' בדבריו הדגיש את החביבות של התורה שגם שברי לוחות הרי הן כתורה וכך עלינו לנהוג בקדושה ובכבוד לכל שמות הקודש או ספרי קודש שבלו וזה מראה את גודל האהבה שלנו לתורה.

הרה"ג הרב מאיר אבוחצירא רב קהילת ובית כנסת "תפארת רפאל" תיאר בשבח הגדול של קבורת הגניזה בצורה מכובדת וציין לשבח את הרב עובדיה דהן על ההנהגה החשובה הזו שעושה מידי שנה בערב חג השבועות שזה הזמן של להעריך ולכבד את התורה והביא בשם בעל הבן איש חי שמי שמדקדק בענין הכבוד לגניזה זוכה לאריכות ימים.

בהטמנת כד החרס בבור שנכרה במיוחד לכך התכבד הרב עובדיה דהן יחד עם הרבנים הרה"ג ר' יצחק אברג'ל והרה"ג ר' מאיר אבוחצירא כשהרב חיים בן-חמו מקבל את הכד בתוך הבור ומיד אחר כך התכבדו הרבנים והנוכחים לכסות בעפר את הבור.

בהזדמנות זו, יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן מבקש לציין שוב להודיע לציבור הרחב: "כי יש להתבונן היטב ולראות מה מביאים לגניזה, לא כל עיתון פרסומי הוא ראוי לגניזה, בנוסף, יש להניח בשקיות רק את כתבי קודש, כדי לשמור על קדושת השמות ומאידך להביא את הגניזה בכבוד שלא יתבזו ח"ו ולהכניסם בפנים כדי שלא יעופו ברוח ויתגוללו על הארץ בביזיון, כמו"כ ביקש להודיע בשם הנהלת המועצה הדתית כי ביתן הגניזה הוא משמש את תושבי העיר אשדוד בלבד, אלו שבאים מחוץ לעיר ומניחים גניזה זהו גזל גמור, ההוצאות בגניזה מידי חודש בחודשו מסתכמים בסכומי עתק"