במעמד מרגש ורב רושם נערך (שלישי) ה"חומש סעודה" המסורתי בחיידר אידיש אהלי מנחם ביתר עילית. בהשתתפות ההורים הסבים והסבתות שצפו בהתרגשות בילדיהם תלמידי כתה א' • חתני החומש ביצעו ברוב כישרון את לימוד הפסוקים הראשונים של ספר "ויקרא" וריגשו את הקהל כשהם מבקשים ומתפללים שלא ימוש ספר התורה הזה מפיהם עד עולם • צילום: מנדי הכטמן