בעקבות הבטחות של מספר מפלגות בנושא שיפור מערכת הבריאות: שר הבריאות יעקב ליצמן שלח הבוקר מכתב לראשי המפלגות, כשהוא מפרט את המהפך שעשה במשרד הבריאות. ליצמן: טוב שנזכרתם סוף סוף לדבר על הבריאות, נמשיך לעשות למען הבריאות”

בעקבות הקמפיינים של מפלגות כחול לבן, העבודה – גשר – מר"צ, וישראל ביתנו, שמבטיחים לשנות את מערכת הבריאות במידה וינצחו את הבחירות, שר הבריאות יעקב ליצמן שלח הבוקר (ראשון) מכתב לראשי המפלגות כשהוא מפרט את חלק מהעשייה הגדולה שעשה במשרד הבריאות.

במכתב ששלח כותב ליצמן: "שמחתי לקרוא כי מפלגותיכם מתכוונות להעמיד את צורכי מערכת הבריאות כנושא מרכזי בקמפיין המפלגות. ראשית טוב שסוף סוף נזכרתם, אני מקווה כי אג'נדה זו תשמש אתכם לא רק לצורך בחירות אלא גם לצורך עשייה ממשית".

"שנית כפי שאפרט להלן, משרד הבריאות בראשותי ביצע מספר מהלכים מרכזיים במערכת וגיבש תכנית עבודה מסודרת אותה סיכמנו עם משרד האוצר לחיזוק מערכת הבריאות. לצד זאת, מצאתי לנכון להעמיד אתכם על מספר רב של אי דיוקים המופיעים בהתייחסויותיכם השונות למערכת הבריאות".

על תוכנית מיטות אשפוז כותב שר הבריאות: "תכנית המיטות הנמצאת בשלבי יישום כוללת תוספת של מעל 2,400 מיטות אשפוז – 1,500 מיטות אשפוז כלליות, 750 מיטות אשפוז גריאטריה פעילה ושיקום ומעל 160 מיטות פסיכיאטריות. כמחצית ממיטות אשפוז אלה נפתחו והיתרה תיפתח עד סוף 2022".

בנושא פתיחת בתי חולים חדשים: "נוסף על תוספת המיטות המפורטת לעיל, המשרד נמצא בשלבי יישום מתקדמים של שני בתי חולים חדשים, בנוסף לבית החולים החדש שנפתח בעיר אשדוד, אשר בהוצאתו לפועל התחלתי בקדנציה הקודמת שלי במשרד הבריאות. בית חולים חדש בבאר שבע, בו יהיו מעל 1,000 מיטות אשפוז, מחציתן כלליות והיתרה פסיכיאטריות וגריאטריות".

בית חולים חדש בקריות: "אנו פועלים לפתיחה של בית חולים חדש בקריות בהיקף של מעל 1,200 מיטות אשפוז חדשות. חרף התנגדויות רבות בתי החולים עברו את האישור במועצה הארצית לתכנון ובנייה והם נמצאים בשלבים מתקדמים של בחירת הזוכה שיבנה ויפעיל את בית החולים ותכנון מפורט".

ליצמן ממשיך לפרט גם את ההישגים בתוספת תקני כוח אדם למערכת: "במסגרת תכנית המיטות ותכניות נוספות נוספו ויתווספו למערכת מעל 2,500 תקני אחיות ומעל 1,000 תקני רופאים ועוד מאות תקנים של עובדי מקצועות הבריאות, המינהל והמשק".

על התמודדות עם תופעת הזיהומים מספר ליצמן: "כשנכנסתי לתפקיד הצבתי את ההתמודדות עם תופעת הזיהומים בראש סדר העדיפויות. היעד שהצבתי הוא להפחית עד סוף 2020 במחצית את מספר הנפטרים (המספר המשוער עם תחילת תפקידי עמד על כ-5,000 איש בשנה). בהתאם לכך – התחלנו ביישום תכנית לאומית למניעת זיהומים. תכנית זו הביאה עד כה לירידה של כ-2,000 פטירות מזיהומים מדי שנה. אני בטוח כי עד סוף שנה נעמוד ביעד שהצבנו לעצמנו בנושא, כך שמספר זה יעמוד על פחות מ-2,500 בסוף שנה זו ונמשיך לרדת אף מעבר ליעד זה".

שר הבריאות ליצמן מוסיף גם על קידום בריאות הציבור: "מתחילת שנה זו, יישמנו את רפורמת סימון המזון המזיק והמזון המומלץ – סימון אדום למזון מזיק וירוק למומלץ. תכנית זו הביאה הלכה למעשה לשינוי בהרכב של מאות מוצרים ויותר, כך שרמות הסוכר, מלח ושומן רווי פחתו בהם באופן משמעותי. אנו מנטרים את השפעות המהלך ועוקבים אחר שינוי הרגלי הצריכה של הציבור הישראלי בהתאם להמלצות החדשות".

בנושא הכללה בסל של טיפולי שיניים לילדים ולקשישים אומר ח"כ ליצמן: "במהלך הקדנציה הקודמת התחלתי בהכללה בסל הציבורי של טיפולי שיניים לילדים. לצערי עם כניסתה של ח"כ יעל גרמן למשרד הבריאות היא ביטלה את המשך יישומה של תכנית חשובה זו. לא זו אף זו, ח"כ גרמן אף ביטלה את הפלרת המים –ובכך הביאה לתוצאה מצערת של עלייה בעששת, בעיקר בקרב השכבות החלשות".

עם חזרתי למשרד תיקנו את העוול וכיום כל ילד עד גיל 18 זכאי לטיפולי שיניים במימון ציבורי ובאיכות גבוהה. אנו פועלים לכך שבשבועות הקרובים נשלים את החזרת ההפלרה לטובת בריאות אזרחי ישראל.בנוסף – החל מחודש אוקטובר 2019 התחלנו במתן טיפולי שיניים לקשישים במסגרת הסל הציבורי והם צפויים להתרחב בחודשים הקרובים".

השר הדגיש כי גם בנושא המכשור החדש הוא פעל וימשיך לפעול להביא למצב טוב יותר, "עם כניסתי למשרד הבריאות בקדנציה הקודמת עמד מספר מכשירי ה-MRI על כ-10 מכשירים בלבד. נכון להיום עומד מספר זה על למעלה מ-50 מכשירים. בנוסף, הוספתנו 6 מכשירי PET-CT הפעלנו מרכז רדיותרפיה בבית החולים זיו בצפת, יזמנו מרכז רדיותרפיה נוסף בירושלים שצפוי להיפתח בעוד כשנתיים, ולאחרונה אף בחרנו במפעיל למרכז טיפול בפרוטונים לחולי סרטן".

בסוף המכתב מתייחס השר ליצמן לתוספת שנתית לסל התרופות ואומר: "טרם כניסתי לתפקיד בקדנציה הנוכחית עמדה תוספת השנתית לסל התרופות על סך 300 מיליון ₪ בלבד. עם כניסתי העמדתי אותה על 500 מיליון ₪ בשנה. גם לשנת 2020, על אף שאנו נמצאים בממשלת מעבר וללא תקציב שנתי מאושר, הצלחתי להעמיד את התוספת השנתית על 500 מיליון ולא 300 מיליון כפי שתכנן משרד האוצר".

"לצד זאת", מציין השר, "ברור לי כי המלאכה לא תמה ועל ישראל להיערך לגידול האדיר הצפוי בעשור הקרוב במספר הקשישים בני ה-75 ומעלה כך שמספרם יוכפל. לצד יישום התכנית הלאומית לסיעוד ואשפוזי בית, אשר הביאה להשקעה של 200 מיליון בטיפולי בית לקשישים ב-2020 ועליה של למעלה מ30% במספר הקשישים הזכאי לטיפולי בית במסגרת חוק הסיעוד, יש להמשיך ולבצע מספר צעדים אותם גיבשנו במשרד הבריאות".

התכנית הלאומית לבריאות שתיכנן השר ליצמן כוללת: השקעת משאבים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה תוך התאמת המקדם הדמוגרפי לקצב ההזדקנות, קביעת מקדם שנתי מינימלי לתוספת טכנולוגיות לסל הבריאות מדי שנה, התאמת התוספת השנתית של מיטות האשפוז לקצב גידול האוכלוסייה והזדקנותה (בעיקר 350 מיטות כלליות), תוספת בבסיס של מיליארד ₪ לצורך תמיכה שוטפת בבתי החולים הציבוריים, תוספת של 2 מיליארד ₪ לתכניות התערבות לאומיות בנושאים שונים – יישום דוח ועדת הפנימיות, חרי המיון, הזיהומים, בריאות הנפש, טיפות החלב ועוד), ביטול המגבלה על מכשירים מיוחדים (MRI, CT, Pet – CT ועוד), תוספת תקנים נוספת של רופאים ואחיות.

את המכתב מסיים השר יעקב ליצמן: "תכנית זו מביאה הלכה למעשה להגדלת ההשקעה השנתית בבריאות ב-5 מיליארד ₪ כל שנה, תוך הצבעה על מקור מימון. הכסף יושקע בהבטחת איתנות המערכת ויכולתה להתמודד עם האתגרים הצפויים לה בשנים הקרובות. מטבע הדברים המתנגד המרכזי לתכנית זו הוא משרד האוצר, אשר פועל בכל האמצעים לריסון ההשקעה הממשלתית בבריאות, אולם אני סבור כי הציבור היום מבין את החשיבות של מערכת בריאות איתנה לחוסן החברתי הלאומי ואני בטוח כי עם הקמת הממשלה הבאה, תכנית זו תיושם באופן מלא".