שמעתי את הראיון המלא בקול חי והרב ליצמן לא אמר כלל את זה לכל אורך הראיון
"אני מבקש מכולם שוב: לא לצאת מהבית, כולל לא לבית כנסת. לצאת רק לדברים דחופים".
חבל מאוד שמעתיקים דברים בלי לבדוק.
נא לתקן.